Welkom op de site van Esther&Jeugdwerk

Esther&Jeugdwerk is gespecialiseerd in het geven van trainingen aan zorgaanbieders, sociale teams, onderwijs en kinderopvang. Esther&Jeugdwerk richt zich daarbij vooral op het signaleren en handelen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. De trainingen en workshops variëren van 1 tot 25 personen per groep. Esther&Jeugdwerk verzorgt regelmatig gastlessen bij ROC en HBO instellingen. 

Daarnaast verhuurt Esther zich aan diverse organisaties om op tijdelijk basis te ondersteunen bij inhoudelijk werk,casuïstiek maar ook om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Esther werkt al 14 jaar als zzp-er in de jeugdhulpverlening. In totaal heeft Esther ruim 24 jaar ervaring in het werkveld bij organisaties als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, en voorheen AMK en Bureau Jeugdzorg.

De ervaringen van het geven van trainingen neemt Esther mee de organisaties in waar zij als zzp-er wordt ingehuurd. 

.

 

Waar onderscheidt Esther&Jeugdwerk zich in?

In de trainingen die Esther geeft komen vele voorbeelden van concrete casuïstiek aan de orde. Er is een sterke koppeling tussen theorie en de dagelijkse praktijk

Dit komt voort uit dat Esther zelf inhoudelijk werkt met de vernieuwde meldcode en casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling.

Esther verzorgt uw trainingen vanuit de overtuiging dat uw organisatie het verschil kan maken bij het stoppen van mishandeling. Het tijdig signaleren van de mishandeling en het handelen door professionals is hierbij essentieel. maakt dat mishandeling tijdig wordt gesignaleerd en stopt.

 

?

Training omgaan met De Verbeterde Meldcode

Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, worden afwegingskaders toegevoegd. Deze worden gemaakt door de beroepsgroepen.

Bent u als organisatie al klaar om te werken met de nieuwe meldcode? Mist u nog een gebrek aan kennis of heeft u de behoefte om de verschillende stappen aan de hand van praktijkvoorbeelden door te nemen? Esther&Jeugdwerk bespreekt graag met u de mogelijkheden voor het volgen van een training. Klik hieronder voor meer informatie.

 

?

Training signalering Kindermishandeling

 In de trainingen die Esther geeft komen vele voorbeelden van concrete casuïstiek aan de orde. Er is een sterke koppeling tussen theorie en de dagelijkse praktijk. 

Kindermishandeling is een lastig  onderwerp.  Dat handelingsverlegenheid zich kan voordoen bij professionals is goed voor te stellen. Esther besteedt hieraan aandacht in de trainingen en draagt bij om dit weg te nemen. Haar passie, kennis en ervaring, in combinatie met relevante trainersopleidingen en trainerservaring, maakt dat Esther&Jeugdwerk voor u een training zal verzorgen die voor u het verschil maakt.